top of page
מסלול VIP מקיף כולל: 
 יצירת התאמה אישית (רק בפעם הראשונה) ודו"חות אבחון בהתאם.

סגנון ומבנה הדו"ח מותאמים אישית

- תצוגת מבחנים מותאמת באתר

מסמך Word ניתן לעריכה

קבלת המסמך במייל תוך 3 שעות (בימי עסקים)

יצירת מסקנות מחושבות אינטגרטיביות  

- טבלת תחומי הבדיקה והכלים שהועברו

- התייחסות אישית למאובחן

- בונוס - טבלאות מבחנים בגוף הדו"ח

- דו"ח אבחון כמעט מלא     

- הסבר התחומים והמבחנים המועברים

טבלת הישגים עם כל הציינונים והחישובים

הערכות מילוליות מתאימות

- שילוב ההיגדים והערות המאבחן 

 • אבחונים מותאמים - 20

  2,000₪
  רק 100 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 20 אבחונים מותאמים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • !מומלץ

  אבחונים מותאמים - 10

  1,110₪
  רק 111 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 10 אבחונים מותאמים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • התאמה אישית ואבחון 1

  232₪
  התאמה אישית + אבחון אחד
   
  • השימוש לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • אבחונים מותאמים - 50

  4,550₪
  רק 91 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 50 אבחונים מותאמים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • אבחונים מותאמים 100

  8,600₪
  רק 86 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 100 אבחונים מותאמים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
עכשיו רק נותר לך לבחור את הכמות:
bottom of page