top of page
מסלול בסיסי מקיף כולל:

- התייחסות אישית למאובחן

מסמך Word ניתן לעריכה

קבלת המסמך במייל תוך פחות מיום

- שילוב ההיגדים והערות המאבחן 

יצירת מסקנות מחושבות אינטגרטיביות  

- טבלת תחומי הבדיקה והכלים שהועברו

- דו"ח אבחון כמעט מלא     

- הסבר התחומים והמבחנים המועברים

טבלת הישגים עם כל הציינונים והחישובים

הערכות מילוליות מתאימות

עכשיו רק נותר לך לבחור את הכמות:
 • !מומלץ

  כרטיסיית 10 אבחונים

  920₪
  *רק 92 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 10 אבחונים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • כרטיסיית 5 אבחונים

  505₪
  רק 101 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 5 אבחונים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • אבחון מקיף בסיסי

  106₪
  סה"כ 106 ש"ח
   
  • השימוש לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • כרטיסיית 20 אבחונים

  1,700₪
  רק 85 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 20 אבחונים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • כרטיסיית 50 אבחונים

  3,900₪
  רק 78 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 50 אבחונים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
 • כרטיסיית 100 אבחונים

  7,400₪
  רק 74 ש"ח לאבחון
   
  • כרטיסיית 100 אבחונים
  • השימוש בכרטיסייה לא מוגבל בזמן
  • *המחיר לא כולל מע"מ
bottom of page